Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành điều kiện để được áp dụng: Khách hàng mua sản phẩm của Len Việt Decor sẽ được bảo hành miễn phí đối với các trường hợp bị lỗi như sau đây. Cùng tìm hiểu thông tin sau đây nhé.

ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VỚI ĐIỀU KIỆN

Khách hàng mua sản phẩm của Len Việt Decor sẽ được bảo hành miễn phí đối với các trường hợp sau: 

  • Nguyên bảo quản, không vá lỗi, không gạch xóa hay sửa chữa, bôi trơn.
  • Toàn bộ thông tin bảo hành: sản phẩm mã, số seri, ngày sản xuất, khách hàng sử dụng tên, địa chỉ, ngày mua.
  • Tem bảo hành và tem niêm yết (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên.
  • Kỹ thuật error do Nhà sản xuất.
  • Bảo hành timeout trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực

Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát hành bảo hiểm nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

  • Không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối
  • Sản phẩm không thỏa mãn một trong những bảo mật điều kiện ở mục 1
  • Ý khách hàng có thể sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại các trung tâm bảo hành khác
  • Sản phẩm bị hư hỏng do hư hỏng người sử dụng và hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất