Túi Xách Handmade bằng len Xù - Phụ Kiện Đan Túi [Có video]

Túi Xách Handmade bằng len Xù – Phụ Kiện Đan Túi

120.000

PHỤ KIỆN Túi Xách Handmade bằng len Xù BAO GỒM:

  • 1 cuộn len đũa
  • 1 cuộn len bông xù
  • 1 canvas cắt sẵn
  • 1 mác + 1 dây đeo 1.1m
  • 2 khoen chữ D + 2 nút hít • 1 kim xỏ

0876 525 405